Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında

Sayın Üyemiz,


27 Şubat 2021 Tarihli ve 31408 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” linkte sunulmaktadır.
 
Yayımlanan değişiklik tebliği ile, 18/9/2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
“MADDE 3 – (1) Öncelikli Ürün Listesi ile Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik olarak, 11 inci Kalkınma Planında belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.


(2) Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık (NACE Kodu 21), Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE Kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE Kodu 27), Makine (NACE Kodu 28) ve Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında bu Tebliğe ekli listeler şeklinde ilan edilir.”

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210227-2.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210227-2-1.pdf

PAYLAŞ